T. Arkesteijn

T. Arkesteijn is sinds 1995 werkzaam als advocaat in strafzaken. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en heeft de specialisatie opleiding aan het Willem Pompe Instituut gevolgd. Daarnaast organiseert zij cursussen voor de advocatuur en treedt zij op als docent Strafprocesrecht voor de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de beroepsopleiding.

Zij behandelt zaken die te maken hebben met fraude, witwassen, criminele organisatie, verdovende middelen, levens- en geweldsdelicten, zedenzaken, verkeerszaken, ontnemingszaken etc.